Γυναικών

Ένα νέο τμήμα Ενηλίκων (Γυναικών) λειτουργεί μετά από απαίτηση των μητέρων των μικρών αθλητών-τριων μας κάθε Δευτέρα 19:15-20:30, Τετάρτη 19:15-20:30 και Παρασκευή 18:30-19:30.